Društvo Diaslog

Društvo Diaslog – Diabestes in zdrav življenjski slog je bilo 3. 3. 2014 vpisano v register društev Upravne enote Kamnik in poslovni register Slovenije pod matično številko 4062701. V davčni register smo bili vpisani 10. 3. 2014 pod številko 87905540. Na Delavski hranilnici d.d. pa smo odprli račun pod številko IBAN SI56 6100 0000 7035 466.

Društvo je ustanovljeno z namenom, da skrbi za ozaveščanje diabetesa oziroma sladkorne bolezni, promovira zdrav življenjski slog, zdrav način prehranjevanja in redno fizično oziroma telesno aktivnost, spodbuja k športnemu udejstvovanju in promovira dobro mentalno oziroma psihično počutje.

Cilji delovanja društva so združevati ljudi, ki bi radi izvedeli več o diabetesu in zdravem življenjskem slogu, združevati profesionalne in rekreativne športnike ter prijatelje športa, ljudi, ki jih zanima zdrav način prehranjevanja, ki so fizično oziroma telesno aktivni in tiste, ki to (še) niso, pa bi radi postali in ljudi, katerih želja je dobro mentalno oziroma psihično počutje.

Viktor Zupančič
predsednik Društva Diaslog
diabetik tipa 2