Društvo Diaslog - Diabetes in zdrav življenjski slog združuje ljudi, katerim skupen cilj je osvojiti in živeti zdrav življenjski slog, s poudarkom na ozaveščanju diabetesa.

Ukvarjamo se z zdravim načinom prehranjevanja, redno in različno fizično aktivnostjo, se učimo komunicirati, obvladovati konflikte in stres, skrbimo za sprostitev, druženje, si nudimo podporo in podobno.

Diabetes je epidemija današnjega časa, bolezen moderne dobe, za katero vsako leto zboli vedno več ljudi. Je neozdravljiva bolezen, ki prinaša zelo hude zdravstvene posledice, če jo ne obvladujemo. Ozaveščanje te bolezni je zato nujno. Diabetik ali ne, naš skupen cilj je samo eden, to je živeti zdrav življenjski slog.

 

Društvo Diaslog – Diabestes in zdrav življenjski slog je bilo 3. 3. 2014 vpisano v register društev Upravne enote Kamnik in poslovni register Slovenije pod matično številko 4062701. V davčni register smo bili vpisani 10. 3. 2014 pod številko 87905540. Na Delavski hranilnici d.d. pa smo odprli račun pod številko IBAN SI56 6100 0000 7035 466.

Društvo je ustanovljeno z namenom, da skrbi za ozaveščanje diabetesa oziroma sladkorne bolezni, promovira zdrav življenjski slog, zdrav način prehranjevanja in redno fizično oziroma telesno aktivnost, spodbuja k športnemu udejstvovanju in promovira dobro mentalno oziroma psihično počutje.

Cilji delovanja društva so združevati ljudi, ki bi radi izvedeli več o diabetesu in zdravem življenjskem slogu, združevati profesionalne in rekreativne športnike ter prijatelje športa, ljudi, ki jih zanima zdrav način prehranjevanja, ki so fizično oziroma telesno aktivni in tiste, ki to (še) niso, pa bi radi postali in ljudi, katerih želja je dobro mentalno oziroma psihično počutje.

 

Viktor Zupančič

predsednik Društva Diaslog

diabetik tipa 2